Granskar i ateljé för modeskapare

Tillsyn och kvalitets­granskning

För att din utbildning ska hålla en så hög kvalitet som möjligt utför Myndigheten för yrkeshögskolan tillsyn och kvalitetsgranskning. Men vad innebär det egentligen och hur går det till? Här berättar myndigheten lite mer om sitt arbete.

Hur vet man att utbildningens kvalitet är bra?

Utbildningarna ska först och främst genomföras som det är tänkt, och dessutom ge den som studerar en så hög effekt som möjligt. Tillsyn och kvalitetsgranskning är helt enkelt två olika sätt att granska detta på.

En tillsyn innebär att vi tittar på om skolorna följer de lagar och regler som gäller för utbildningarna. Det kan röra många olika saker till exempel lärare, lokaler eller undervisningsmaterial, men även att det går rätt till vid antagning, undervisning och betygsättning. Vi tittar också på om skolorna följer utbildningsplanen där de har beskrivit hur utbildningen ska genomföras. Kort sagt, att skolorna gör rätt och gör som de har sagt.

För att utbildningen ska ge den som studerar en hög effekt tittar kvalitetsgranskningen på vad som fungerar bra, och på vad som kan bli bättre.

Studerar du på någon av de här utbildningarna kan det hända att du stöter på oss i skolan. Du får gärna lyfta frågor till oss via din studeranderepresentant.

Hur går en granskning till?

Till Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.