Hur går en granskning till?

Vi börjar med att kontakta skolan för att berätta att vi ska göra en granskning.
Den kan sedan genomföras genom videosamtal eller besök på skolan. Den kan också ske enbart skriftligen.

Inför granskningen begär vi in olika underlag som till exempel kursplaner och scheman. Under granskningen pratar vi med representanter för skolan. Vi kan också prata med representanter för de studerande, lärare, ledningsgruppen eller styrelsen.

Tillsyn

Fungerar utbildningen som det är tänkt avslutar myndigheten ärendet. Ser vi däremot saker som brister får skolan ett beslut med krav på att dessa ska åtgärdas. Kraven kan förenas med sanktioner om det skulle bli nödvändigt.

Kvalitetsgranskning

Slutsatserna som vi kommer fram till under en kvalitetsgranskning får skolan som en eller flera rekommendationer från myndigheten.

Det kan ta någon månad från det att myndigheten utför en granskning till dess att skolan får ett beslut. Därefter är beslutet en allmän handling som alla kan ta del av.

För att söka och ta del av myndighetens beslut kan du söka handlingar i vårt diarium. Klicka här för att söka (myh.se). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.