Om du ser brister i utbildningen

Om du upplever brister i din utbildning finns det olika saker du kan göra för att komma till rätta med problemet.

För alla utbildningar finns det en utbildningsplan som beskriver utbildningens innehåll och upplägg. Läs gärna igenom den för att se vad som gäller för just din utbildning. Utbildningsplanen ska finnas tillgänglig hos utbildningsanordnaren (skolan).

Prata först med den som bedriver utbildningen

Om du av någon anledning är missnöjd med din utbildning bör du i första hand ta upp det med anordnaren. Prata gärna med andra som går samma utbildning för att tillsammans försöka påverka.

Om du vill lämna ett klagomål

Om du har försökt lösa problemet genom kontakt med anordnaren men fortfarande är missnöjd och upplever brister i utbildningen kan du lämna ett klagomål till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Mer information om hur det går till att lämna klagomål finns på MYH:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har du frågor är du välkommen att kontakta myndigheten på telefon 010‑209 01 00, så får du prata med en utredare som arbetar med klagomålsärenden.