Formgivare som färgar tyg tillsammans

Studie­medel från CSN

De flesta utbildningar på konstkulturutbildning.se ger rätt till studiemedel. Regler och vilken typ av studiemedel du kan få skiljer sig dock åt mellan olika utbildningar. För att kunna planera din ekonomi är det viktigt att du i förväg tar reda på vad som gäller för utbildningen du är intresserad av.

Konst- och kulturutbildningar ger rätt till studiemedel på gymnasial och eftergymnasial nivå

Konst- och kulturutbildningar ger rätt till studiemedel på gymnasial nivå i avdelning A3 eller eftergymnasial nivå i avdelning B1. Man har rätt till olika många veckor med studiemedel beroende på om man studerar på en utbildning som ger rätt till studiemedel på gymnasial eller eftergymnasial nivå.

Avdelning A3: Utbildningarna som är märkta med avdelning A3 i sökmotorn är till sitt innehåll i huvudsak på eftergymnasial nivå, men studierna bedöms i studiestödshänseende som gymnasiala. Utbildningarna ger rätt till studiemedel på gymnasial nivå i totalt 80 veckor, vilket motsvarar ungefär två års heltidsstudier. Det totala antalet veckor förutsätter att du inte använt några studiemedel på gymnasial nivå tidigare.

Avdelning B1: Utbildningar som är märkta med avdelning B1 i sökmotorn är på eftergymnasial nivå. Dessa utbildningar ger rätt till studiemedel på eftergymnasial nivå i totalt 240 veckor, vilket motsvarar ungefär sex års heltidsstudier. Det totala antalet veckor förutsätter att du inte använt några studiemedel på eftergymnasial nivå tidigare.

Om du går en utbildning i avdelning A3 använder du studiemedelsveckor för gymnasial nivå och kommer efter utbildningen att ha kvar dina veckor med studiemedel på eftergymnasial nivå. Om du går en utbildning i avdelning B1 kommer du däremot att ha kvar färre studiemedelsveckor på eftergymnasial nivå.

Vilka utbildningar som ger rätt till studiemedel på gymnasial och eftergymnasial nivå anges i olika avdelningar i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655).

Till studiestödsförordning (2000:655) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till CSN:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I vanliga fall kan du inte få studiemedel för studier på gymnasienivå (avdelning A3) förrän hösten det år du fyller 20, men såväl A3- som B1-utbildningarna du hittar här ger rätt till studiemedel även före 20 års ålder.

De flesta utbildningarna tar ut en studerandeavgift för undervisningen. För utbildningarna som ger rätt till studiemedel finns det möjlighet att ta ett så kallat merkostnadslån genom CSN. Beroende på kostnaden kan du låna till hela eller en del av avgiften.

Om studerandeavgifter och vad du bör tänka på

Om merkostnadslån på CSN:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.