Grafiska formgivare arbetar med bokstäver

Om utbildnings­formen

Konst- och kulturutbildningar är en unik utbildningsform som startade 2015 och som styrs av förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Utbildningarna bedrivs av olika privata utbildningsanordnare (skolor). Myndigheten för yrkeshögskolan svarar för frågor som rör utbildningsformen och knutet till myndigheten står rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar.

Konst- och kulturutbildningarna bedrivs av olika privata utbildningsanordnare (skolor) som i sig inte är några nykomlingar. Tvärtom är de etablerade inom den konstnärliga och kulturella världen sedan många år tillbaka. Det är många kända artister, skådespelare, dansare, konstnärer och formgivare som har gått på någon av utbildningarna.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ansvarar för frågor som rör konst- och kulturutbildningar.

Det innebär bland annat att MYH beslutar om vilka utbildningar som får stöd i form av studiestödsberättigande och/eller statsbidrag enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

För att utbildningarna ska hålla hög kvalitet utför MYH även tillsyn och kvalitetsgranskning.

Det är också MYH som ansvarar för webbplatsen konstkulturutbildning.se.

Observera att konst- och kulturutbildningar inte är yrkeshögskoleutbildningar.
Konst- och kulturutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar är två helt olika utbildningsformer med olika regelverk och förordningar.

Tillsyn och kvalitetsgranskning

Om du ser brister i en utbildning

Förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till myh.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Knutet till Myndigheten för yrkeshögskolan finns också ett råd för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar som ska se till att de högskoleförberedande utbildningarna möter de konstnärliga högskolornas krav.

Rådet har som uppgift att lämna förslag till myndigheten på vilka högskoleförberedande konstnärliga utbildningar som ska beviljas statligt stöd. Rådet ska också bistå med utformningen av kriterier, indikatorer och principer för uppföljning, kvalitetsgranskning och kvalitetssäkring.

Rådet består av ordförande och högst fyra andra ledamöter som ska ha kunskap om konstnärlig verksamhet. Minst två av dem ska företräda universitet och högskolor med högskoleutbildningar som kan leda fram till konstnärliga examina. En ledamot utses av regeringen.

Här hittar du alla medlemmar i Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar (myh.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.