Dansare dansar kraftfullt

Betyg, intyg och utbildnings­bevis

Betyg eller intyg efter varje kurs

Utbildningarna består av en eller flera kurser. Efter att du genomfört en kurs ska du antingen få ett betyg eller ett intyg. Om kursen ger betyg används betygsskalan väl godkänt, godkänt och icke godkänt. För en del kurser kan du dock bara få godkänt eller icke godkänt.

Om du i stället får ett intyg ska det innehålla dokumentation över dina kunskaper samt vilka delar du har slutfört. Du kan välja att få ett intyg istället för ett betyg på genomförd kurs.

Utbildningsbevis efter avslutad utbildning

Utbildningarna leder inte till någon examen, däremot har du efter avslutad utbildning rätt att få ut ett utbildningsbevis som beskriver utbildningens innehåll samt dina resultat. Det gäller både de långa och de korta utbildningarna.