Utbildningarnas omfattning

Utbildningarnas omfattning anges i veckor. Det finns både kortare och längre utbildningar, och de kan bedrivas på heltid eller deltid.

Långa utbildningar

De långa utbildningarna omfattar minst 20 veckor men kan sträcka sig upp till flera år. De kan förbereda dig för vidare studier på konstnärliga högskolor, som till exempel konst-, musik- eller teaterhögskolor. De kan också leda dig direkt till ett yrke inom det konstnärliga eller kulturella området, till exempel dansare, designer eller musikalartist. Det finns också några långa utbildningar som är tänkta att bidra till att bevara eller utveckla kulturarvet. De långa utbildningarna ger rätt till studiemedel.*

Korta utbildningar

De som räknas som korta utbildningar kan vara alltifrån några dagar upp till 30 veckor långa. Det kan till exempel vara sommarkurser som pågår under en eller ett par veckor. De ger ofta fördjupning inom ett område, såsom stickning, smide och folkdans, och är tänkta att på något sätt bevara eller utveckla kulturarvet. Du kan inte få studiemedel för en kort utbildning.

Tips

I sökmotorn för utbildningar Länk till annan webbplats. har du möjlighet att söka på bara korta eller långa utbildningar. Välj i droplisten "Omfattning".

* Det finns ett undantag från denna regel. Det står i presentationen för varje utbildning om den ger rätt till studiemedel eller inte.