Textil hantverksutbildning: slöjd, form och hållbarhet

12 augusti 2024
Kontakta anordnaren för information
Kontakta anordnaren för information
Linköping
40 veckor
100 %
Bunden
Svenska
Ja, enligt B1, mer information
38 000 kronor, mer information
En utbildning för att arbeta hantverksmässigt och hållbart med textil!
På vår nya konst- och kulturutbildning får studenterna kunskaper om miljö- och hållbarhetsaspekter av olika textila material och hantverkstekniker. Deltagarna rustas för att kunna göra medvetna och kloka val genom hela hantverksprocessen. Därigenom kan studenterna efter examen bli föregångare och inspiratörer i omställningen av textilbranschen. Tillsammans gör vi den förändringen rolig och meningsfull.

Hösten 2023 startade vi den nya textila slöjd- och formutbildning med fokus på hållbarhet och cirkulär design. Under ett år lär studenterna sig att utveckla egna idéer utifrån skiss till olika textila tekniker. Två tredjedelar av utbildningstiden arbetar studenterna med hantverksämnen såsom vävning, tillskärning, klädsömnad, konstsömnad och textil upcycling. Resterande tid fördelas mellan formgivning och teori. Utbildningen äger rum i Hemslöjden i Östergötlands lokaler i centrala Linköping - ett regionalt centrum för slöjd och konsthantverk. Här finns välutrustade textila verkstäder med allt som behövs för vävning, maskinsömnad, konstsömnad, broderi och stickning.

Efter avslutad utbildning har studenterna en god och bred grund inom det textila området. Utbildningen förbereder de studerande inför att söka högre konstnärliga studier inom textil (såsom Konstfack och Textilhögskolan i Borås) eller jobba i egen eller annan ateljé.

Hemslöjden i Östergötland, ansvarig utbildningsanordnare, står under statlig tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. Utbildningen är på heltid och omfattar 40 veckor. Studerande är berättigade till studiestöd.

Det formella behörighetskravet för alla utbildningar här på konstkulturutbildning.se är att du ska ha genomgått gymnasieskolan, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Men du kan också vara behörig om du på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver detta har många utbildningar även krav på särskilda förkunskaper. Kontakta anordnaren direkt för mer information om vad som gäller för just denna utbildning.


Kontakta anordnaren för att söka utbildningen eller för mer information.

Östergötlands Läns Hemslöjdsförening
013-129793
Dela
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • E-mail Icon