Skådespelarprogrammet

9 januari 2025
Kontakta anordnaren för information
Kontakta anordnaren för information
Stockholm
60 veckor
100 %
Bunden
Delvis engelska
Ja, enligt A3, mer information
135 000 kronor, mer information
Skådespelarens uppgift här är att utveckla sig själv till en instrument för skådespel och lära sig de grundläggande teknikerna och skådespelarhantverket baserat på idealet agera sanningsenligt i imaginära omständigheter. Att arbeta med sitt instrument innebär att frigöra sig från de blockeringar man har inför det impulsiva/reaktiva fysiska och emotionella uttrycket. Det kräver en utveckling av hela det uttryckskreativa instrumentet: kropp och röst, uppmärksamhet, fantasi, emotionell känslighet och räckvidd, ensansen av sanningsenligt agerande. Att lära sig och bemästra skådespelarhantverket innebär att skaffa ett praktiskt och tillämpligt professionellt språk och, framförallt, att utveckla sin instinkt för ett verkligt agerande.
SKÅDESPELARTEKNIK – arbeta med två distinkta system och utforska teaterns hantverk och verktyg.
Röst: talteknik och övningar, samt versmått. Hur använder du rösten på bästa sätt? Hur gör du dig själv hörd? Hur kan du på bästa sätt använda pauser, betoningar och olika dialekter?
Rörelse: kroppen är vårt instrument på scenen. I ämnet rörelse kommer du få möjligheten att utveckla ditt kroppsspråk och bemästra nya fysiska uttryckssätt.
Text analys: den teoretiska aspekten ger den nödvändiga förståelsen för text. Du får lära dig tolka text och förstå de viktigaste frågorna vi, som skådespelare, alltid måste ställa. VEM, VAD, HUR, VARFÖR och NÄR. Vad är karaktärens behov och genom texten, vad känner vi igen som det dramatiska handlandet.
ÖVRIGA FOKUSOMRÅDEN:
Lyssna, koppling och medvetenhet
Textarbete och sammankoppla kropp och röst
Röst – harmonisera kropp med andning med röst
Meisners från ögonblick till ögonblick improvisation för att bryta sinnets censuren
Rörelse – rörelsekvalitéer och atmosfärer
Djurarbete – inre upplevelser
Psykologiska gester och arketypiska gester – ingång till karaktär
Svenska och engelska scenstudier, Monolog/Dialog
Skriva och framföra egen monolog
Mask och clownarbete
Vi arbetar med en systematiskt repeterande ingång i att frambringa de imaginära omständigheterna och dramatiska texten till verklighet på scenen. I den kontexten fokuserar vi på utforskningen och den kreativa fulländningen av våra sceniska skyldigheter. Vi återkommer, vid behov, till kreativa övningar anpassade för den individuella skådespelarens behov, tidigare träning och erfarenhet. Vår utlärning betonar vikten av att skådespelaren greppar de kreativa grunderna, begrepp och principer: skyldigheter vs. val; utforskandet av plats; gångna och kommande händelser; skapa sin skådespelarrelation; psykologi och karakterisering; enheter och mål; spela handling; inre och yttre objekt; hinder; ”blocking”; komposition. Vi arbetar med en stor variation av sceniska och dramatiskt material – från scenpjäser, filmer, TV och övriga områden; men genrer och stilar från naturalism till fars; med samtida författare lika väl som Shakespeare, Chekhov, Molière och Sofokles som exempel.
Att KOMMA IN och ARBETA HÅRT på ACTORS STUDIO STOCKHOLM innebär att våra skådespelarelever vet att de måste investera sig själva konstnärligt inför, och alltid vara beredd att närma sig, skådespelaryrket.
Du kommer tränas till att bli en mer påhittig, ärlig, uttrycksfull, skicklig, smart och orädd skådespelare.
Du kommer kultivera din konstnärliga sinne.
Du kommer utveckla både din fantasi, känslomässiga kapacitet och ditt fysiska instrument och lära dig praktiska, kreativa tekniker som ska inkorporeras i ditt konstnärliga arbete.

Det formella behörighetskravet för alla utbildningar här på konstkulturutbildning.se är att du ska ha genomgått gymnasieskolan, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Men du kan också vara behörig om du på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver detta har många utbildningar även krav på särskilda förkunskaper. Kontakta anordnaren direkt för mer information om vad som gäller för just denna utbildning.


Kontakta anordnaren för att söka utbildningen eller för mer information.

We Stage You AB
0703085568
Dela
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • E-mail Icon