Skrivarlinjen distans

22 augusti 2022
Kontakta anordnaren för information
Kontakta anordnaren för information
Stockholm
40 veckor
100 %
Distans
Svenska
Ja, enligt B1, mer information
48 600 kronor, mer information
Skrivarlinjen distans är en studiemedelsberättigande och författarledd utbildning. Den vänder sig till dig som vill satsa på ditt skrivande på heltid, men som har behov av att studera på distans, på tider som passar dig. I ett kreativt sammanhang får du öka din litterära medvetenhet, utveckla det egna skrivandet och hitta din egen personliga stil.

Skrivarlinjen distans är unik genom sin bredd. Skrivarakademin har under sina drygt tjugo år som utbildare inom litterär gestaltning utvecklat en solid metodik för att arbeta med texter i olika utvecklingsstadier. Cirka tjugo yrkesverksamma författare, aktiva inom en rad olika genrer, undervisar hos oss vilket gör att vi kan hjälpa våra studerande med alla typer av text inom det skönlitterära fältet. Du kan också välja att gå skrivarlinjen distans med inriktning barn- och ungdomslitteratur.

Under två terminer får du lära dig behärska skrivandets hantverk inom olika områden. Du får göra skrivövningar, prova dig fram och experimentera – allt för att du ska utveckla ditt skrivande och hitta ditt eget språk.

Utbildningen bedrivs efter följande huvudlinjer:
• Föreläsningar
• Längre och kortare skrivuppgifter
• Textrespons
• Eget projekt

All undervisning på Skrivarlinjen distans bedrivs på vår digitala undervisningsplattform. Inga fysiska träffar förekommer. Undervisning i virtuellt klassrum förekommer inte, utan du som studerar förhåller dig till deadlines när din återkoppling ska ha inkommit. Utbildningen är på så vis tillgänglig oavsett var du bor eller dina övriga livsomständigheter.

Utbildningens främsta syfte är att du som studerande ska få vägledning och stöd i att utveckla ditt skrivande avseende språk, stil, form, genre och tematik. Författaryrket finns exempelvis inom bok-, e-bok-, film-, teater- och spelbranschen. Författare verkar också ofta som texthandledare, lärare i litterär gestaltning, samt som lektörer, redaktörer eller korrekturläsare inom förlagsbranschen.

Det formella behörighetskravet för alla utbildningar här på konstkulturutbildning.se är att du ska ha genomgått gymnasieskolan, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Men du kan också vara behörig om du på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver detta har många utbildningar även krav på särskilda förkunskaper. Kontakta anordnaren direkt för mer information om vad som gäller för just denna utbildning.


Kontakta anordnaren för att söka utbildningen eller för mer information.

Folkuniversitetet - Skrivarakademin i Stockholm
08-7894200
Dela
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • E-mail Icon