Volund Metal Art, en utbildning för metallformgivare och smeder

8 januari 2024
Kontakta anordnaren för information
Kontakta anordnaren för information
Norrtälje
40 veckor
100 %
Bunden
Svenska
Ja, enligt B1, mer information
65 000 kronor, mer information
Utbildningen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper och förtrogenhet i undersökande processer, entreprenörskap och konstnärligt gestaltande med inriktning mot och avstamp i metall- och smideskonstens material, tekniker och uttryck.

Undersökande processer:
Den studerande bereds möjlighet att arbeta i friare konstnärliga projekt med fokus på det undersökande. I en undersökande process krävs en öppenhet för det som sker. Det krävs förmåga att kunna se möjligheter i misslyckanden samt förmåga att söka utanför det föregivet tagna. I undersökandet krävs också ett gediget intresse för andra kunskapsområden, idéer och praktiker och hur de tangerar och eventuellt kan korsbefrukta det egna arbetet.

Entreprenörskap:
Den studerande bereds möjlighet att arbeta i uppdragsknutna projekt. Att arbeta med ett uppdrag kräver förmåga att känna in uppdragsgivarens intressen, göra platsstudier, samt beräkna tid och materialåtgång. Den studerande får genom uppdragsprojekt öva sin förmåga till kommunikation och samarbete samt sina kunskaper inom företagsekonomi. Den studerande övar också sin förmåga att visualisera en idé med hjälp av skiss- och rittekniker för att på bästa sätt kommunicera tankar kring form, färg, komposition och uttryck med uppdragsgivaren.

Konstnärligt gestaltande:
I utbildningen läggs stor vikt vid konstnärliga aspekter så som kommunikation, form och uttryck. Vikt läggs också vid undersökande av metall- och smideskonst ur ett framtida, samtida, historiskt och individuellt perspektiv vilket bidrar till att studenten kan pröva, ompröva och utveckla sitt formspråk och börja forma idén om det egna konstnärskapet.

Den studerande skall genom dessa delar efter utbildningen vara väl förberedd att söka sig vidare till högre konstnärliga utbildningar på högskolenivå.

Ges med studiestöd enligt avdelning B1.

Det formella behörighetskravet för alla utbildningar här på konstkulturutbildning.se är att du ska ha genomgått gymnasieskolan, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Men du kan också vara behörig om du på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver detta har många utbildningar även krav på särskilda förkunskaper. Kontakta anordnaren direkt för mer information om vad som gäller för just denna utbildning.


Kontakta anordnaren för att söka utbildningen eller för mer information.

Smedja Volund AB
070 5527480
Dela
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • E-mail Icon