Konstnärlig Grundutbildning I (KG I)

Kontakta anordnaren för information
Kontakta anordnaren för information
Kontakta anordnaren för information
Stockholm
40 veckor
100 %
Distans
Svenska
Ja, enligt A3, mer information
Kontakta anordnaren för information
I våra konstutbildningar ligger fokus på konstnärliga grunder och skapande-processer. Utbildningarna ger en bra grund för självständigt skapande och en grund för högskolestudier inom området konst, design, formgivning, bildpedagogik. Vår konstskola är geografiskt obunden. Det är skolan som kommer till våra studerande istället för tvärtom. Skolan inrymmer studerande med olika erfarenheter från vitt skilda platser. Lärare och studerande möts via internet. Kommunikationen sker via en lärplattform och ibland via webbkamera eller telefon. Arbetshörna eller ateljé inrättas efter de individuella förutsättningarna hos var och en.

Genom distansutbildningens unika upplägg ökar möjligheterna att anpassa studierna efter de förutsättningar som finns hos var och en av våra studerande. Varje individ, oavsett omständigheter, ska kunna ges möjligheten att utveckla sina egna konstnärliga färdigheter. Hos oss finns förutsättningarna för detta och vi har 17 års erfarenhet av distansutbildning. Våra lärare har lång erfarenhet av bildskapande och konstundervisning och är yrkesverksamma konstnärer med högskoleutbildning.

Internetuppkoppling, dator och kamera är nödvändiga redskap. Studietakten är på heltid och utbildningarna är CSN-berättigade. Inga förkunskaper krävs för att ansöka.

I KG I kommer du att möta en mängd olika teman under läsårets 40 veckor. Du kommer att arbeta med olika material och tekniker som t ex teckning, måleri, fotografi, video m.fl. Första året på en konstskola är ofta en möjlighet att prova på en mängd olika sätt att använda sin kreativitet, för att se vad som passar just dig. Under året fokuserar vi mycket på konstnärliga grunder som komposition, färglära, volymgestaltning m.m. Samtalen kretsar kring både teknik och det konstnärliga uttrycket.

Utbildningen ska utveckla din förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar under det konstnärliga arbetet samt att självständigt urskilja, formulera och lösa problem. Den konstnärliga processen är central i utbildningen, handledningen är dialogorienterad och du tränar på att skissa, planera och att använda dig av det som kommer upp i arbetsprocessen. Du tränar även på att sålla, fokusera och på att presentera ditt arbete.

Du studerar för det mesta i temablock om en till tre veckor. En lärare ansvarar för undervisningen under den period som temat pågår. Under året kommer du att träffa våra fasta lärare regelbundet i ett rullande schema, men även möta gästlärare som kommer på kortare besök i form av workshops. Vi har en hög lärarnärvaro på skolan.

Centralt i utbildningen är den individuella handledningen där du i dialog med lärare och klasskamrater söker efter vägar att utveckla ditt arbete vidare. Det konstnärliga arbetet kännetecknas av öppenhet och en undersökande hållning. Skolan står för en demokratisk grundsyn och vi ser olikheter som en styrka som bidrar till en bra lärprocess.

Det formella behörighetskravet för alla utbildningar här på konstkulturutbildning.se är att du ska ha genomgått gymnasieskolan, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Men du kan också vara behörig om du på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver detta har många utbildningar även krav på särskilda förkunskaper. Kontakta anordnaren direkt för mer information om vad som gäller för just denna utbildning.


Kontakta anordnaren för att söka utbildningen eller för mer information.

Falkenbergs konstskola - distansutbildning
0702038515
Dela
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • E-mail Icon