Foto: MYH

Studiemedel från CSN

De flesta utbildningar som du hittar här ger rätt till studiemedel. Regler och vilken typ av studiemedel du kan få skiljer sig dock åt mellan olika utbildningar. För att kunna planera din ekonomi är det viktigt att du i förväg tar reda på hur det ser ut på den utbildning du är intresserad av.

Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?

I dagsläget kan du endast få studiemedel för de långa utbildningarna (minst 20 veckor). I sökmotorn står det om den utbildning du är intresserad av berättigar till studiemedel eller inte. 

Två typer av studiemedel – A3 och B1

  • A3. Utbildningarna som är uppmärkta A3 i sökmotorn ger rätt till studiemedel i totalt 80 veckor, vilket motsvarar ungefär två års heltidsstudier. Detta förutsätter att du inte använt några studiemedel av typen A3 tidigare.
  • B1. De utbildningar som är uppmärkta B1 i sökmotorn ger rätt till studiemedel i totalt 240 veckor, vilket motsvarar ungefär sex års heltidsstudier. Detta förutsätter att du inte använt några studiemedel av typen B1 tidigare.

A3 och B1 är så kallade avdelningar för studiemedel hos CSN 
Avdelning A3 är egentligen för studier på gymnasienivå. Alla utbildningar du hittar på konstkulturutbildning.se är dock på eftergymnasial nivå till sitt innehåll, det är bara själva studiemedelskvoten som är på gymnasienivå. 
Avdelning B1 är för studier på eftergymnasial nivå, det vill säga samma kvot som för högskole- och yrkeshögskolestudier.

Skillnaden är viktig om du planerar att fortsätta studera vidare i framtiden
Om du går en A3-utbildning använder du enbart studiemedelsveckor för gymnasiestudier, och kommer efter utbildningen att ha kvar dina veckor med studiemedel för eftergymnasiala studier. Om du går en B1-utbildning kommer du däremot att ha kvar färre veckor för studier på eftergymnasial nivå.

Studiemedel även om du är under 20

I vanliga fall kan du inte få studiemedel för studier på gymnasienivå (avdelning A3) förrän hösten det år du fyller 20, men såväl A3- som B1-utbildningarna du hittar här ger rätt till studiemedel även före 20 års ålder. 

Merkostnadslån för studerandeavgiften

De flesta utbildningar tar ut en studerandeavgift för undervisningen. För de utbildningar som ger rätt till studiemedel finns möjlighet att ta ett så kallat merkostnadslån genom CSN. Beroende på kostnaden kan du låna till hela eller en del av avgiften. Läs mer om studerandeavgifter.

Tips

Du kan skriva in ”A3” eller ”B1” i fritext-rutan i sökmotorn för utbildningar om du vill få upp enbart utbildningar som ger rätt till studiemedel enligt den ena eller andra typen.

Dela
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • E-mail Icon