Foto: Jörgen Wiklund/Simple Scandinav

Studerandeavgifter

Utbildningarna som du hittar här tar ut en studerandeavgift. Avgiften kan variera mycket beroende på om utbildningen får statsbidrag eller inte.

Studerandeavgiften innebär att du betalar för undervisningen. Utöver den kan det tillkomma utgifter för till exempel kurslitteratur, material och utrustning.

I sökmotorn för utbildningar kan du se hur stor studerandeavgiften är för en utbildning. Den avgift som visas är kostnaden för hela utbildningen. Hur skolan väljer att ta ut studerandeavgiften varierar, några tar ut en del av avgiften per termin, andra tar ut hela på en gång.

Ta reda på vad som gäller och begär ett avtal

Det är viktigt att du tar reda på reglerna för studerandeavgiften. Det är skolan som bestämmer vad som gäller om du vill sluta utbildningen, göra studieuppehåll eller blir sjuk. Därför rekommenderar vi att du begär ett skriftligt avtal med de villkor som gäller.

När det gäller övriga kostnader utöver studerandeavgiften behöver du kontakta skolan direkt för mer information.

Merkostnadslån genom CSN

För de utbildningar som ger rätt till studiemedel finns möjlighet att ta ett så kallat merkostnadslån genom CSN. Beroende på kostnaden kan du få låna till hela eller en del av avgiften.

Studiemedel från CSN

De flesta utbildningarna på konstkulturutbildning.se ger rätt till studiemedel. Regler och vilken typ av studiemedel du kan få skiljer sig dock åt mellan olika utbildningar. Läs mer om studiemedel från CSN här

Dela
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • E-mail Icon