Balett
Foto: Mathilda Ahlberg/Simple Scandinav

Om utbildningarna

Utbildningarna som du hittar här är eftergymnasiala och bedrivs av ett 50-tal olika skolor runt om i Sverige. De vänder sig till dig som vill studera inom konst och kultur och är indelade i två kategorier.

1. Högskoleförberedande utbildningar inom det konstnärliga området
De här utbildningarna ger en bra grund om man vill plugga vidare på högskolor inom musik, dans, teater, design, konst eller arkitektur. Men också inför högskoleutbildningar som ligger i ett gränsland mellan design och teknik som spel, webb, applikationsutveckling, textil, mode eller produkt och industridesign.

 

2. Yrkesinriktade utbildningar inom det konstnärliga och kulturella området, samt utbildningar inom kulturarvsområdet 
Ger ett kvalificerat yrkeskunnande inför klivet till arbetslivet. Några exempel är: dansare eller musikalartist i Sverige eller internationellt. Hantverk inom textil, trä, keramik, metall eller silver. Skrivande och författarskap, sång, musik, film, ljud, realistiskt måleri, art director eller grafisk formgivare.

Här finns också kurser (korta utbildningar) inom olika områden som folkdans, nyckelharpsbygge med flera.

Vägen till kunskap kan se ut på väldigt många olika sätt

Undervisningen på en konst- och kulturutbildning sker genom det praktiska arbetet med olika material eller tekniker i ateljéer, i verkstäder, på scener eller i dans- och musikstudior. Kunskapen förstärks genom reflektion, teori och samtal. På så sätt får man inte bara teknisk kompetens. Man utvecklar också sin personliga formkänsla, sitt personliga uttryck och förståelse för den egna skapandeprocessen. Man får modet att följa den egna idén och förmågan att uttrycka sig självständigt.

På utbildningar inom musik, dans och teater skapas också förståelse och lärdomar runt mötet med publik. Vad flow är och hur ett möte med publik fungerar. Man övar också på auditions och på att förhålla sig till prestation som en positiv kraft.

Studiemedel och avgifter

Långa utbildningar
De långa utbildningarna berättigar till studiemedel och är avgiftsbelagda.
Högskoleförberedande utbildningar berättigar till studiemedel A3.
Yrkesinriktade utbildningar berättigar till studiemedel B1.
Längd: från 20 veckor–3 år.

Korta utbildningar
De korta utbildningarna är ofta koncentrerade på att ge fördjupning inom ett specifikt område. Utbildningarna är avgiftsbelagda och berättigar oftast inte till studiemedel. Hör därför med skolan vad som gäller den utbildning du är intresserad av.

Längd: från 1 dag–30 veckor.  

Läs mer om studiemedel
Läs mer om studerandeavgifter och merkostnadslån

Hitta din utbildning

I sökmotorn hittar du hela utbildningsutbudet och information om utbildningarna. Du kan kolla upp vilken behörighet som gäller, eller läsa mer om ansökan, avgifter och studiemedel. Sedan slussas du vidare till skolan som sköter ansökan och antagning. Vänd dig direkt till skolan om du har frågor om eller vill söka en utbildning. 

Skolorna

Utbildningarna bedrivs av privata skolor och ingår i utbildningsformen konst- och kulturutbildningar som infördes 2015. Skolorna är i sig inga nykomlingar, tvärtom är de etablerade inom den konstnärliga världen sedan många år tillbaka. Många kända artister, skådespelare, dansare, konstnärer och formgivare har gått på någon av de här utbildningarna.

Utbildningarna granskas

För att utbildningarna ska hålla hög kvalitet utför Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), tillsyn och kvalitetsgranskning. Myndigheten godkänner och beviljar även vilka utbildningar som får ingå i utbildningsformen samt ansvarar för webbplatsen konstkulturutbildning.se.

Knutet till myndigheten finns också ett råd för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar som ska se till att de högskoleförberedande utbildningarna möter de konstnärliga högskolornas krav.

Notera

Myndigheten ansvarar både för utbildningsformen konst- och kulturutbildningar och yrkeshögskolan, därför vill vi betona att konst- och kulturutbildningarna inte är yrkeshögskoleutbildningar.

Här kan du läsa mer om Myndigheten för yrkeshögskolan.

Dela
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • E-mail Icon