Tillgänglighets­redogörelse för konstkultur­utbildning.se

Myndigheten för yrkeshögskolan står bakom konstkulturutbildning.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen konstkulturutbildning.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. På den här sidan hittar du en lista där vi redovisar kända brister i tillgängligheten.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till registrator@myh.se alternativt ring vår växel på telefon 010-209 01 00. Ange att du kontaktar oss angående digital tillgänglighet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Följande områden uppfyller i dagsläget inte alla kriterier i Web Content Accessibility Guidelines:

  • Expanderbara knappar -aria-expanded behöver justeras så att en skärmläsare läser upp om knappar är öppna eller stängda
  • Det finns brister i navigationen och landmärken
  • På vissa sidor är inte rubrikerna hierarkiskt strukturerade på ett korrekt sätt. ​
  • Förnya samtycke kakor-knappen saknar aria-label
  • Kontraster på webbplatsen är inte alltid tillräckliga
  • På mindre skärmar med stor text kan det uppstå problem med radbrytningar, knappar som döljs samt att menyn i sidhuvudet inte är tillgänglig

Hur vi testat webbplatsen

Vi har anlitat en användbarhets- och tillgänglighetskonsult för testning av konstkulturutbildning.se. Senaste bedömningen gjordes den 16 februari 2024.

Webbplatsen publicerades 2024.