Tillgänglighetsredogörelse för konstkulturutbildning.se

Myndigheten för yrkeshögskolan står bakom konstkulturutbildning.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen konstkulturutbildning.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om brister i tillgängligheten nedan för mer information. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Kontakta oss om du på om du behöver innehåll från webbplatsen som i dagsläget inte är tillgängligt för dig. 

Du kan kontakta oss på följande sätt: 
skicka e-post till registrator@myh.se alternativt ring vår växel på telefon 010-209 01 00. Ange att du kontaktar oss angående digital tillgänglighet. 

Svarstiden är två arbetsdagar. 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 

Du kan kontakta oss på följande sätt: 
skicka e-post till registrator@myh.se alternativt ring vår växel på telefon 010-209 01 00.  Ange att du kontaktar oss angående digital tillgänglighet.   

Svarstiden är två arbetsdagar. 

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Anmäl brister till Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. 

Bristande förenlighet med lagkraven 

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.  Följande områden uppfyller i dagsläget inte alla kriterier i Web Content Accessibility Guidelines:   

  • Det finns brister i navigationen samt i länktexter på webbplatsen. 
  • På vissa sidor är inte rubrikerna hierarkiskt strukturerade på ett korrekt sätt. ​ 
  • Webbplatsen saknar genvägar för att navigera förbi menyer samt innehåll vilket innebär att det kan ta lång tid att tabba sig fram på sidan.  
  • Färgkontrasten på webbplatsen är inte alltid tillgänglig. 
  • Det finns bilder och filmer på webbplatsen som saknar alt-texter. 
  • Sökrutan på webbplatsen saknar fältetikett.  
  • Filmer på webbplatsen saknar syntolkning samt transkribering.  
  • Efter validering av webbplatsens kod med hjälp av html-valideringsverktyg framkommer varningar och fel som behöver åtgärdas. 
  • Det finns pdf-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.  

Hur vi testat webbplatsen 

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av den här webbplatsen. 
Senaste bedömningen gjordes den 22 juni 2020. 

Webbplatsen publicerades 2015.