Konstnärlig Grundutbildning II (KG II)

Kontakta anordnaren för information
Kontakta anordnaren för information
Kontakta anordnaren för information
Stockholm
40 veckor
100 %
Distans
Svenska
Ja, enligt A3, mer information
Kontakta anordnaren för information
I våra konstutbildningar på distans ligger fokus på konstnärliga grunder och skapande-processer. Utbildningarna ger en bra grund för självständigt skapande och en grund för högskolestudier inom området konst, design, formgivning, bildpedagogik. Vår konstskola är geografiskt obunden. Det är skolan som kommer till våra studerande istället för tvärtom. Skolan inrymmer studerande med olika erfarenheter från vitt skilda platser. Lärare och studerande möts via internet. Kommunikationen sker via en lärplattform och ibland via webbkamera eller telefon. Arbetshörna eller ateljé inrättas efter de individuella förutsättningarna hos var och en.

Genom distansutbildningens unika upplägg ökar möjligheterna att anpassa studierna efter de förutsättningar som finns hos var och en av våra studerande. Varje individ, oavsett omständigheter, ska kunna ges möjligheten att utveckla sina egna konstnärliga färdigheter. Hos oss finns förutsättningarna för detta och vi har 17 års erfarenhet av distansutbildning. Våra lärare har lång erfarenhet av bildskapande och konstundervisning och är yrkesverksamma konstnärer med högskoleutbildning.

Internetuppkoppling, dator och kamera är nödvändiga redskap. Studietakten är på heltid och utbildningarna är CSN-berättigade. Förkunskaper krävs. Du kan ansöka om du har motsvarande KG I sedan tidigare eller har förkunskaper via egenstudier.

I KG II tränar du på att planera och utföra konstnärligt arbete och på att lösa komplexa problem. Under utbildningen kommer du att arbeta i projekt där du får möjlighet att utveckla ditt eget uttryck. Du väljer i högre grad än tidigare material och teknik efter ditt individuella intresseområde.

Utbildningen ska särskilt utveckla förmågan att självständigt integrera och använda kunskaper i färg och form samt utveckla förmågan att hantera komplexa företeelser och sammanhang.

I KG II arbetar vi med att reflektera kring det konstnärliga innehållet i arbetet. Vi fokuserar på dina egna idéer och vad du vill berätta och uttrycka med ditt skapande. I syfte att utvecklas vidare och undvika att fastna i invanda mönster så är det ofta nödvändigt att öva sig i att använda kritiskt tänkande och att ifrågasätta. Vi arbetar mot målet att du ska utveckla ett eget bildspråk och kunna ta dig vidare till studier på högskola eller självständigt konstnärskap efter utbildningen.

Centralt i utbildningen är den individuella handledningen där du i dialog med lärare och klasskamrater söker efter vägar att utveckla ditt arbete vidare. Det konstnärliga arbetet kännetecknas av öppenhet och en undersökande hållning. Skolan står för en demokratisk grundsyn och vi ser olikheter som en styrka som bidrar till en bra lärprocess.

Det formella behörighetskravet för alla utbildningar här på konstkulturutbildning.se är att du ska ha genomgått gymnasieskolan, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Men du kan också vara behörig om du på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver detta har många utbildningar även krav på särskilda förkunskaper. Kontakta anordnaren direkt för mer information om vad som gäller för just denna utbildning.


Kontakta anordnaren för att söka utbildningen eller för mer information.

Falkenbergs konstskola - distansutbildning
0702038515
Dela
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • E-mail Icon