Foto: Johner

Hur går en granskning till?

Vi börjar med att kontakta skolan för att berätta att vi vill göra en granskning. Den kan sedan genomföras via telefonintervjuer eller genom ett besök på skolan. Inför granskningen begär vi in olika underlag som till exempel kursplaner och scheman. Under granskningen pratar vi med representanter för skolan och de studerande. Vi kan också prata med representanter för lärare, ledningsgruppen eller styrelsen.

Fungerar utbildningen som det är tänkt avslutar myndigheten ärendet. Ser vi däremot saker som brister får skolan ett beslut med krav på att dessa ska åtgärdas. Kraven kan förenas med sanktioner om det skulle bli nödvändigt.

Slutsatserna som vi kommer fram till under en kvalitetsgranskning får skolan som en eller flera rekommendationer från myndigheten.

Det kan ta någon månad från det att myndigheten utför en granskning till dess att skolan får ett beslut. Därefter är beslutet en allmän handling som alla kan ta del av.

För att ta del av ett tillsynsbeslut kan du e-posta till: registrator@myh.se