Restplatser kvar

Här listas platser som kan finnas kvar att söka på utbildningarna. Tänk på att restplatser redan kan ha blivit tillsatta. Kontakta därför skolan så snart som möjligt.

Grundläggande Konst & Designutbildning

Meddelande:
Öppet för sen anmälan till Åk 2, projektåret, om du redan har gått ett förberedande år eller har universitetsutb. inom angränsande områden.

Begränsat antal platser som fylls på efterhand.

Utbildningens längd:
2021 08 30 - 2022 06 03

Skola: 
Österlenskolan för Konst och Design


Interaktiv Ljuddesign
Copywriting
Grafisk Design/Reklam

Meddelande:

Utbildningen är öppen för sen anmälan till ett begränsat antal reservplatser. Ansökan görs med arbetsprover via anordnarens sajt.

Utbildningarnas längd:
2 år

Skola:
Forsbergs Skola