Information till dig som studerande med anledning av corona

Det finns i januari 2022 inga specifika rekommendationer som riktar sig mot de utbildningar som finns inom Myndigheten för yrkeshögskolans ansvarsområde. Folkhälsomyndigheten säger att undervisningen är undantagen från de restriktioner som gäller i samhället i övrigt. Så utgångspunkten är även fortsatt att utbildningarna ska bedrivas enligt beslutad utbildningsplan. Läs mer information om covid-19 gällande utbildningar för vuxna på Folkhälsomyndighetens webbplats: Information om covid-19 till anordnare av utbildningar för vuxna